Metsien monikäyttö yksityismetsissä

 • Kirjoittaja
  Viestit
 • #908

  SallaR
  Osallistuja (Participant)

  Metsien monipuolinen hyödyntäminen on olennainen osa suomalaista metsänhoitoa. Puuntuotannon lisäksi monet metsänomistajat painottavat myös luonnon virkistyskäyttöä ja monimuotoisuuden ylläpitämistä. Onko metsänomistajille tarjolla tarpeeksi tietoa ja koulutusta omien tarpeidensa ja arvojensa mukaisen metsien monikäytön toteuttamiseksi?

  Monimuotoisuutta voi edistää METSO-ohjelman (2008-2025) puitteissa tekemällä määräaikaisen tai pysyvän sopimuksen yksityisen suojelualueen perustamiseksi, tosin ohjelman rahoitus on viime aikoina vähentynyt ja painottunut tietyille alueille kuten Kaakkois-Suomeen. Tilarajat ylittäviin luonnonhoitohankkeisiin voi saada Kemera-tukea, kun osaa pitää silmällä hakuaikoja. Talousmetsien hoidossa luontoarvoja voi edistää esimerkiksi jättämällä säästöpuuryhmiä, säilyttämällä lahopuita, kulottamalla sekä hoitamalla ja ylläpitämällä riistatiheikköjä.

  Mistä metsänomistaja löytää parhaiten tietoa eri toimenpiteiden tueksi? Mikä on metsänhoitoyhdistysten rooli, tulisiko niiden tarjota aktiivisemmin erilaisia metsänhoidon vaihtoehtoja vai löytääkö kysyvä tien? Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa pitäisi metsävaratietojen lisäksi näkyä myös potentiaalisia luontokohteita ja luontoarvotietoa täydennetään palvelua kehitettäessä. Voisivatko Metsään.fi-tiedot auttaa metsänomistajaa metsän monikäytön suunnittelussa? Millaista tietoa tarvitaan lisää, jotta myös taloudellisesti optimoitujen monikäyttösuunnitelmien teko onnistuisi?

Et voi vastata aiheeseen kirjautumatta sisään.